logo 2 DSC00224 2
  • demi_tron
  • gach_demi
  • gachdinh
  • ong_4_lo_tron
  • 4_lo_vuong1

Mỏ sét

Vị Trí : Tại Mỏ Sét Gạch Ngói, Thôn 2  Xã Sùng Nhơn, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận. +    Diện Tích   :  28 ha +    Trữ Lượng :  743.820 M3 +    Thời gian khai thác : 17 năm

+    Giấy phép số :2323/GP-UBNN