logo 2 DSC00224 2
  • demi_tron
  • gach_demi
  • gachdinh
  • ong_4_lo_tron
  • 4_lo_vuong1

Sản phẩm

Gạch 6 lỗ tròn

6_lo_tron

Trọng lượng (kg):

Số viên/m2:

Giá: 1.370 vnđ/viên

Phóng to Chi tiết

Gạch ống 4 lỗ vuông

4_lo_vuong1

Trọng lượng (kg):

Số viên/m2:

Giá: 1.100 vnđ/viên

Phóng to Chi tiết

Gạch ống 4 lỗ tròn

ong_4_lo_tron

Trọng lượng (kg):

Số viên/m2:

Giá: 1.100 vnđ/viên

Phóng to Chi tiết

Gạch Đinh

gachdinh

Trọng lượng (kg):

Số viên/m2:

Giá: 1.100 vnđ/viên

Phóng to Chi tiết

Gạch Demi 4 lỗ Vuông

gach_demi

Trọng lượng (kg):

Số viên/m2:

Giá: 550 vnđ/viên

Phóng to Chi tiết

Gạch Demi 4 lỗ Tròn

demi_tron

Trọng lượng (kg):

Số viên/m2:

Giá: 550 vnđ/viên

Phóng to Chi tiết

GẠCH DEMI 6 LỖ TRÒN

pro_20100710_103740

Trọng lượng (kg):

Số viên/m2:

Giá: 685 vnđ/viên

Phóng to Chi tiết