logo 2 DSC00224 2
  • demi_tron
  • gach_demi
  • gachdinh
  • ong_4_lo_tron
  • 4_lo_vuong1

Chứng nhận sản phẩm

Gạch Thái Bảo đã được kiểm nghiệm và đạt được những tiêu chuẩn theo chứng chỉ bản công bố hợp chuẩn như sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tập đoàn và các công ty thành viên đều có các tổ chức đoàn thể như: công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ,... Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức đoàn thể hoạt động đúng luật pháp.